JSW Logistics

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Spółki jest:

  1. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego (PKD-33.17.Z),
  2. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD-46.18.Z),
  3. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD-46.19.Z),
  4. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD-46.77.Z),
  5. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD-46.90.Z),
  6. Transport kolejowy towarów (PKD-49.20.Z),
  7. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD-52.21.Z),
  8. Działalność pozostałych agencji transportowych (PKD-52.29.C),
  9. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD-68.20.Z),
  10. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD-77.39.Z).

Metadane

Data publikacji : 22.04.2022
Data modyfikacji : 28.04.2022
Podmiot udostępniający informację:
JSW Logistics Sp. z o.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Administrator

Opcje strony

do góry