JSW Logistics

https://bip.jswlogistics.pl/js2/zasady-funkcjonowania-podmioto/sposob-przyjmowania-oraz-zalat/7521,Sposob-przyjmowania-oraz-zalatwiania-spraw.html
22.04.2024, 10:46

Sposób przyjmowania oraz załatwiania spraw

Pisma do JSW Logistics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy kierować na adres:

JSW Logistics Sp. z o.o.

ul. Ignacego Paderewskiego 41

40-282 Katowice

lub składać osobiście w Sekretariacie Spółki (II piętro godzina 7.00-15.00).

Załatwianie spaw odbywa się w trybie określonym w Instrukcji Kancelaryjnej. W sprawach dotyczących przetargów obowiązują uregulowania określone w Regulaminie Przetargowym.

Metadane

Data publikacji : 28.04.2022
Podmiot udostępniający informację:
JSW Logistics Sp. z o.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator

Opcje strony